семинар SPB-IX IPv6 Day. Реализация протокола IPv6 на сети RIPNDNS.

Реализация протокола IPv6 на сети RIPNDNS, доклад Петра Андреева, (Инженер MSK-IX).